8.13.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about Hope

Salawikain:

Pagkapawi ng ulap, lumilitaw ang liwanag
Translation: Behind the cloud is a silver lining.

,,,,

8.10.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about hope

Salawikain:

Pag sapit ng gabi'y laging may umaga.
Translation:

After the dark, there is always light.

8.09.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Prayers

Salawikain:

Ang mag-anak na tumatawag sa Diyos, sa biyaya ay napupuspos.The family that prays together receives bountiful grace.

8.08.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Hope

Salawikain:
Kung may tinanim, may aanihin.


Translation:
When you plant, you harvest.

,,,

8.07.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Humility

Salawikain:
Ang kawayan habang tumutubo
Langit na mataas ang itinuturo;
Pag ito ay lumaki at saka lumago,
Sa lupang mabababa, doon yumuyuko.
A bamboo tree points to the sky while growing
and bows to the ground as it becomes taller.

,,,

8.06.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

SALAWIKAIN FOR EDUCATION

Salawikain:

Lalong gaganda ang kinabukasan
Kung tayo ay may pinag-aralan.
Translation:

Education gives a better future

8.05.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Persistence

Salawikain:

Kahit na ang usa’y mabilis tumakbo, Kung sa tiyaga nama’y sa pagong pa rin ako.

Translation:

I am still for a turtle which is persistent than a deer that runs fast.

,,,

8.04.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Treachery

Salawikain:

Lahat ng gubat ay may ahas.Translation:

All forests have snakes.

,,,,

8.03.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Wisdom

Salawikain:

Kung sino ang pumutak, siya ang nanganak.Translation:

He who cackled is the guilty party.

,,,,

8.02.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Marriage

Salawikain:
Ang pag-aasawa ay hindi biro, 'di tulad ng kanin
Iluluwa lung mapaso.

Translation:

Marriage is not a joke. It is not like food that you can spit out when it is too hot to chew.

,,,

8.01.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Unity

Salawikain:

Matibay ang walis, palibhasa'y magkabigkis.

Translation:

A broom is sturdy because its strands are tightly bound.

,,,,

7.31.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Wisdom

Salawikain:
Kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin.


Translation:

What you plant, you reap.

,,,,

7.20.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Action

Salawikain:

Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo?

Translation:

The grass is of no use when the horse is already dead?


,,,
Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about relationship

Salawikain:

Kahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.
Translation:

Even long procession still end up in church.

7.19.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about Gossip

Salawikain:

May tainga ang lupa, may pakpak ang balita.
Translation:

News especially gossip travels fast.

7.18.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about Intelligence

Salawikain:

Matalino man ang matsing, napaglalamangan din.Translation:

Even an intelligent monkey can still be beaten.

7.17.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about NobilitySalawikain:
Madali ang maging tao, mahirap magpakatao.Translation:

It is easy to be a man. It is hard to make oneself human.

7.16.2006

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about Etiquette

Salawikain:

Aanhin mo ang palasyo kung ang nakatira ay kuwago; mabuti pa ang bahay kubo ang nakatira ay tao.Translation:

The house does mot make a man. Even a palace is nothing if the residents have no etiquette.

12.19.2005

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about Treachery

Salawikain 1
,,,

12.18.2005

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about unity

Salawikain 1

,,,,

12.17.2005

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about unity

Salawikain 1

,,,,

12.16.2005

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about Persistence

Salawikain 1

,,,

12.15.2005

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain for Education

Salawikain 1
Salawikain 2


,,,,

12.14.2005

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Salawikain about hope

Salawikain 1

Salawikain 2

Salawikain 3

,,,,